Творчі конкурси

T&B_Club_creativity_02

Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюють за шкалою від 100 до 200 балів.
Творчий конкурс за напрямом «журналістика» проводять у вигляді написання самостійної творчої роботи.
Творчий конкурс за напрямом «театральне мистецтво (театрознавство)» проводять у формі написання письмової роботи; за напрямом «театральне мистецтво (акторське мистецтво)» творчий конкурс проводять в один етап, який передбачає художнє виконання літературних творів (байка, вірш, уривок з прозового твору, драматичний монолог), перевірку музичних здібностей, виконання пісні, танцю, драматичного етюду; за напрямом «музичне мистецтво» – виконання двох інструментальних творів, вокального твору a capella або під власний супровід, перевірка слухових навичок та знань з елементарної теорії музики; за напрямом «хореографія» – урок класичного танцю, виконання танцювального номера, власної постановки на задану тему.
Програми творчих конкурсів, фахових вступних випробувань і випробувань з іноземних мов, а також критерії оцінювання кожного вступного випробування оприлюднюють на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті Університету.
Осіб, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких оцінили балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також осіб, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускають.
Перескладання вступних випробувань не допускають.
Апеляції щодо результатів вступних випробувань, творчих конкурсів, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету. Апеляцію вступник може подати в апеляційну комісію Університету не пізніше наступного робочого дня після оголошення результату вступного випробування. З 18.00 год. цього ж дня на засіданні апеляційної комісії в присутності вступника розглядають подану апеляцію. Результати роботи апеляційної комісії розглядають і затверджують на засіданні Приймальної комісії і оголошують її результати.

Розклад проведення творчих конкурсів на факультеті культури і мистецтв у 2016 р.

pdfПрограма творчого конкурсу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр : Напрям підготовки: «Журналістика»

pdfПрограма творчого конкурсу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр : Напрям підготовки: «Театральне мистецтво (театрознавство)»

pdfПрограма творчого конкурсу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр : Напрям підготовки: «Театральне мистецтво (акторське мистецтво)»

pdfПрограма творчого конкурсу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр : Напрям підготовки: «Музичне мистецтво (музична педагогіка і виховання)»

pdfПрограма творчого конкурсу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр : Напрям підготовки: Хореографія