Вступ до спеціалітету та магістратури

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється з врахуванням:
– результатів вступного випробування з іноземної мови,
– результатів результатами фахових вступних випробувань,
– середнього бала диплома про раніше здобутий ступінь бакалавра.
На навчання для здобуття ступеня магістра приймають також осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, згідно з переліком суміжних спеціальностей (Таблиця 4 Правил прийому). Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного строку навчання.

На навчання для здобуття ступеня магістра приймають осіб, які здобули ступінь бакалавра або спеціаліста за результатами вступних випробувань з іноземної мови, фахових вступних випробувань та з урахуванням середнього бала додатка до диплома бакалавра (спеціаліста). Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра на основі здобутого ступеня спеціаліста здійснюють за кошти фізичних та юридичних осіб.

Прийом заяв і документів на навчання за ступенем бакалавра (на основі диплома молодшого спеціаліста), магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (на основі базової або повної вищої освіти) Університет проводить з 07 по 18 липня. Вступні випробування з іноземної мови (для вступників, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст) та фахові вступні випробування проводять з 21 липня по 27 липня (згідно з розкладом). Оголошення результатів вступних випробувань – не пізніше наступного дня після проведення вступних випробувань.

Подання оригіналів документів (диплома про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня, ступеня) для осіб, які вступають на навчання за програмами підготовки фахівців ступеня бакалавра (на основі диплома молодшого спеціаліста) та спеціаліста, магістра (на основі базової або повної вищої освіти) не пізніше 18.00 години 07 серпня (для навчання за державним замовленням) і 18.00 години 10 серпня (для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб).

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, конкурсний бал обчислюють як суму результатів вступного випробування з іноземної мови, фахового вступного випробування, середнього бала додатку до диплома бакалавра (бакалавра та спеціаліста при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), розрахованого згідно з пунктом 6.15 Правил прийому, та додаткових балів за особливі досягнення (пункт 6.12 Правил прийому).
Вступне випробування з іноземної мови проводять у формі тестування та оцінюють за 30-бальною шкалою; фахове випробування проводять у формі тестування та оцінюють за 50-бальною шкалою.
Вступників, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, допускають до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів із вступного випробування з іноземної мови становить не менше 5 балів, фахового випробування – не менше 10 балів.
Вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, допускають до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів із вступного випробування з іноземної мови становить не менше 10, фахового вступного випробування – не менше 15 балів.

Завантажити (PDF, 264KB)

Завантажити (PDF, 418KB)