Терміни зарахування

78203_original

 1. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:
  • на місця за кошти державного бюджету до 18.00 години 5 серпня;
  • на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 18.00 год. 10 серпня.
 2. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається:
  • за кошти державного бюджету не пізніше 12.00 год. 6 серпня;
  • за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору державного замовлення за відповідною спеціальністю (спеціалізацією)) – не пізніше 12 серпня.
 3. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити в Університеті, зокрема відповідно до розділу VIІ Правил, а також проходять співбесіду відповідно до розділу IX Правил, закінчується о 18.00 годині 20 липня. Співбесіди проводяться з 21 до 24 липня, а вступні іспити − з 21 до 27 липня. Рейтингові списки для цих категорій вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням і оприлюднюються не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням.