Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших навчальних закладів у Львівський національний університет імені Івана Франка

Поновлення або переведення здійснюється відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів, затвердженого Міністерством освіти України від 15.07.1996 року № 245 та п.6 Постанови Кабінету Міністрів від 20 січня 1997 року №38 із змінами і доповненнями.

Поновлення до складу студентів на всі форми навчання дозволяється у період літніх та зимових канікул.
Особи, відраховані за результатами літнього семестру першого курсу, можуть бути поновлені на другий курс після ліквідації академічної заборгованості за перший курс у період літніх канікул не раніше, ніж на наступний календарний рік після відрахування.
Поновлення та переведення студентів на перший курс всіх освітніх рівнів забороняється. Документи на поновлення і переведення студентів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста не приймаються. Відраховані особи, які здобували ОКР спеціаліста, можуть вступати на навчання у терміни встановлені Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2016 році.
Визначальним чинником при розгляді питання про поновлення є результати тестування (письмово) і співбесіди, за якими визначається можливість успішного продовження навчання та встановлення курсу, на який особа може бути зарахована.

Для розгляду заяв на поновлення необхідно подати:
1. Заяву на ім’я ректора.
2. Документ про рівень акредитації відповідної спеціальності та про акредитацію в цілому навчального закладу, в якому навчався студент (крім ЛНУ імені Івана Франка).
3. Академічну довідку, оформлену в установленому порядку.
4. Витяг з наказу про відрахування.
5. Довідку про академічну різницю (видається в деканаті факультету, куди поновлюється студент).
6. Поштовий конверт.
7. Паспорт (копія).

Документи на поновлення приймаються з 14 червня по 24 червня 2016 року від осіб, які були відраховані за результатами зимової сесії. Тестування і співбесіди – 29-30 червня 2016 року.

Для розгляду заяви про переведення необхідно подати:
1. Заяву на ім’я ректора вищого навчального закладу, в якому навчається студент, з відповідним записом ректора про згоду на переведення, скріпленим печаткою.
2. Документ про рівень акредитації відповідного напряму (спеціальності) та про акредитацію в цілому навчального закладу, в якому навчається студент.
3. Заяву на ім’я ректора Університету. У заяві потрібно вказати причини переведення і обов’язково зазначити, на яких умовах навчався студент (за оплату чи без оплати).
4. Залікову книжку (індивідуальний план).
5. Довідку про академічну різницю (видається в деканаті факультету, куди переводиться студент).
6. Поштовий конверт.
7. Паспорт (копія).

Документи з питань переведення приймаються приймальною комісією з 04 липня по 15 липня 2016 року. Переведення студентів вищих навчальних закладів проводиться за дозволом ректора навчального закладу, з якого переводиться студент, та рішенням Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка. Переведення студентів на перший курс не здійснюється.

Прийом документів проводиться за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, кім.113;
тел. 255-39-65, 239-43-30, 050-207-80-09.

ДОКУМЕНТИ НА ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ПОДАЮТЬ ОСОБИСТО.

Завантажити (PDF, 270KB)