ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ НА 1-Й КУРС

Вступники на 1-й курс ОС Бакалавр та 1-й курс ОКР Молодший спеціаліст, що володіють правом на першочергове зарахування відповідно до розділу ХІ Правил прийому до ЛНУ імені Івана Франка, для реалізації цього права повинні надіслати на адресу pilha2016rsb@lnu.edu.ua  електронний лист такого змісту:

 

Я, прізвище, ім’я, по батькові, номер атестату про ПЗСО, подав дата заяву №0000000000 на вступ до ЛНУ імені Івана Франка на спеціальності ХХХ Назва1, ХХХ Назва2, …

Я володію правом на першочергове зарахування (перевага при рівній сумі балів) відповідно до пункту 11.* (вказати пункт) Правил прийому до ЛНУ імені Івана Франка та додаю  скановані зображення відповідних документів у ХХ (вказати кількість) файлах.

 

Примітка. Розмір файлів не повинен перевищувати 1МБ.