Терміни зарахування

  1. Прийом заяв і документів на навчання за ступенем бакалавра 78203_original(на основі диплома молодшого спеціаліста), магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (на основі базової або повної вищої освіти) Університет проводить з 7 по 18 липня. Вступні випробування з іноземної мови (для вступників, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст) та фахові вступні випробування проводять з 21 липня по 27 липня (згідно з розкладом). Оголошення результатів вступних випробувань – не пізніше наступного дня після проведення вступних випробувань.
  2. Подання оригіналів документів (диплома про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня, ступеня) для осіб, які вступають на навчання за програмами підготовки фахівців ступеня бакалавра (на основі диплома молодшого спеціаліста) та спеціаліста, магістра – не пізніше18.00 години 07 серпня (для навчання за державним замовленням) і 18.00 години 10 серпня (для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб).