Вступ на основі диплому молодшого спеціаліста

Університет приймає на третій курс денної або заочної форми навчання (із нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, зазначений у Правилах прийому (додаток 3). Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань та середнього бала диплома про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Прийом заяв і документів на навчання за ступенем бакалавра (на основі диплома молодшого спеціаліста), магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (на основі базової або повної вищої освіти) Університет проводить з 07 по 18 липня. Вступні випробування з іноземної мови (для вступників, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст) та фахові вступні випробування проводять з 21 липня по 27 липня (згідно з розкладом). Оголошення результатів вступних випробувань – не пізніше наступного дня після проведення вступних випробувань.

Подання оригіналів документів (диплома про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня, ступеня) для осіб, які вступають на навчання за програмами підготовки фахівців ступеня бакалавра (на основі диплома молодшого спеціаліста) та спеціаліста, магістра (на основі базової або повної вищої освіти) не пізніше 18.00 години 07 серпня (для навчання за державним замовленням) і 18.00 години 10 серпня (для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб).

Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра конкурсний бал обчислюють як суму результатів фахового вступного випробування, яке проводять у формі тестування, оціненого за 50-бальною шкалою і середнього бала додатка до диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, розрахований згідно з пунктом 6.15 цього розділу.

Вступника допускають до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із фахового вступного випробування становить не менше 10.

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендацію до зарахування відповідно до термінів, визначені в розділі IV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто до Приймальної комісію оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому. Особи, які подали заяви в електронній формі, також зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у Приймальній комісії.

Особи, які в установлені терміни, визначені у розділі IV цих Правил, не подали до Приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету.

Завантажити (PDF, 226KB)