Програми фахових вступних випробувань
для здобуття ступенів бакалавра, спеціаліста і магістра
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
на 2016 рік

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Бакалаври

Напрям підготовки:
Хімія (Тест)

Спеціалісти і магістри

Спеціальність:
Хімія (Тест)