Програми фахових вступних випробувань
для здобуття ступенів бакалавра, спеціаліста і магістра
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
на 2016 рік

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ

Бакалаври

Напрями підготовки:
Комп’ютерні науки (Тест)
Мікро- та наноелектроніка (Тест)

Спеціалісти і магістри

Спеціальності:
Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Інформаційні технології проектування) (Тест)
Мікро- та наносистемна техніка (Тест)