Програми фахових вступних випробувань
для здобуття ступенів бакалавра, спеціаліста і магістра
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
на 2016 рік

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ

Спеціалісти і магістри

Спеціальності:
Економіка (Тест)
Облік і оподаткування (Тест)
Фінанси, банківська справа та страхування (Тест)
Публічне управління та адміністрування (Тест)