Програми фахових вступних випробувань
для здобуття ступенів бакалавра, спеціаліста і магістра
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
на 2016 рік

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціалісти і магістри

Спеціальності:

Філологія (Українська мова та література; Фольклористика; Літературна творчість; Прикладна лінгвістика)
Середня освіта (українська мова і українська література)

Українська мова та література (Тест)

Філологія (арабська мова і література)
Арабська мова і література (Тест)

Філологія (перська мова і література)
Перська мова і література (Тест)

Філологія (польська мова і література)
Польська мова і література (Тест)

Філологія (російська мова і література)

Філологія (сербська мова і література)
Сербська мова і література (Тест)

Філологія (чеська мова і література)
Чеська мова і література (Тест)

Філологія (японська мова і література)
Японська мова і література (Тест)