Програми фахових вступних випробувань
для здобуття ступенів бакалавра, спеціаліста і магістра
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
на 2016 рік

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціалісти і магістри

Спеціальності:
Фізика та астрономія (Тест)
Прикладна фізика та наноматеріали (Тест)