Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

071

Спеціальність/Спеціалізація

Облік і оподаткування

Форма навчання

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

60/60

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування», засвоюють знання із організації та методики обліку за видами економічної діяльності із використанням сучасних програмних прикладних програм, формування показників звітності,проведення аналізу та контролю господарських операцій суб’єктів економіки.

Вміння і навики

Студенти набувають знань, вмінь та практичних навичок з методів обліку, аналізу та аудиту , оподаткування суб’єктів господарювання; навичок у сфері комп’ютерних технологій та інформаційних систем з метою розв’язання теоретичних та прикладних задач у галузі обліку, аналізу та оподаткування.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» завдяки циклу дисциплін професійної та практичної підготовки можуть виконувати професійні обов’язки у сфері ведення фінансового, управлінського та податкового обліку, аудиту, внутрішнього та державного фінансового контролю, аналізу та планування фінансово-господарської діяльності суб’єктів економіки.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Макроекономіка
 2. Мікроекономіка
 3. Економіка підприємства
 4. Економіка України
 5. Міжнародна економіка
 6. Інформатика
 7. Економетрія
 8. Статистика
 9. Бухгалтерський облік
 10. Фінанси
 11. Державний фінансовий контроль
 12. Маркетинг
 13. Менеджмент
 14. Податкова система
 15. Фінансовий облік I
 16. Фінансовий облік II
 17. Управлінський облік
 18. Облік і звітність в оподаткуванні
 19. Облік і оподаткування суб’єктів малого бізнесу
 20. Облік і оподаткування в зарубіжних країнах
 21. Звітність підприємства
 22. Облікова політика підприємства
 23. Облік і звітність в державному секторі економіки
 24. Облік і оподаткування за видами економічної діяльності
 25. Інформаційні технології в обліку і оподаткуванні
 26. Облік і оподаткування в банках
 27. Комп’ютеризоване робоче місце бухгалтера
 28. Економічний аналіз ( загальна теорія)
 29. Логістика
 30. Аналіз господарських операцій
 31. Аудит
 32. Міжнародні стандарти в обліку і аудиті

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання10705 грн за рікТермін навчання: 4 роки
Заочна форма навчання7494 грн за рікТермін навчання: 4 роки