Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

105

Спеціальність/Спеціалізація

Прикладна фізика та наноматеріали

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

75

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Прикладна фізика і наноматеріали», засвоюють знання з різних галузей фізики , математики, статистики та інформаційних технологій;
– базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;
– базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;
–  володіння базовими поняттями, аксіомами та постулатами класичної фізики та квантової механіки, знання основних законів та принципів сучасної фізики, вміння визначати межі їх застосування.

Вміння і навики

– здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі математики для статистичної обробки експериментальних даних;
– здатність використовувати професійно профільовані знання з прикладної фізики для дослідження явищ і процесів;
– здатність використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і практичного використання фізичних методів;
– здатність використовувати базові теоретичні знання з фізики для вирішення професійних завдань;
– здатність використовувати теоретичні й практичні навички для оволодіння основами теорії й методами фізичних досліджень
– здатність використовувати на практиці базові загальнопрофесійні знання теорії та методів фізичних досліджень
– здатність використовувати сучасну фізичну апаратуру та обладнання
– здатність користуватися сучасними методами обробки, аналізу та синтезу фізичної інформації;
– здатність розуміти та використовувати на практиці теоретичні основи організації та планування фізичних досліджень;
– здатність використовувати професійно профільовані знання для математичного моделювання фізичних явищ і процесів у матеріалах і приладах на їх основі.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності «Прикладна фізика і наноматеріали» можуть працювати у таких сферах діяльності: прогнозування, розробка, виробництво, застосування та поширення знань у галузі фізики, астрономії і технології матеріалів та компонентів електронної промисловості, експлуатації та обслуговування складних комп’ю­теризованих науково-дослідних комплексів; можуть обіймати посади інженерів, наукових співробітників у науково-дослідних та виробничих установах, працювати викладачами фізики,  інформатики у навчальних закладах різного рівня акредитації; мають змогу вступити в Аспірантуру; працювати програмістами в банках, податкових інспекціях; менеджерами та системними аналітиками; фахівцями з розроблення та впровадження методів захисту інформації; науково-технічними експертами на підприємствах, митницях та інших державних установах.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Матаналіз
 2. Аналітична геометрія
 3. Диференціальні та інтегральні рівняння
 4. Методи математичної фізики
 5. Теоретична механіка і основи механіки суцільних середовищ
 6. Лінійна алгебра, вектор. і тензор. аналіз
 7. Механіка
 8. Молекулярна фізика
 9. Електрика і магнетизм
 10. Оптика
 11. Атомна фізика
 12. Ядерна фізика
 13. Основи радіоелектроніки
 14. Електродинаміка
 15. Квантова механіка і елементи квантової інформації
 16. Термодинаміка і статфізика
 17. Безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа
 18. Навчальна комп’ютерна практика
 19. Обчислювальна техніка і програмування
 20. Охорона праці (основи охорони праці, охорона праці в галузі)
 21. Квантова електроніка
 22. Чисельні методи

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання6803 грн за рікТермін навчання: 4 роки