Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

091

Спеціальність/Спеціалізація

Біологія

Форма навчання

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

210/100

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Біологія», засвоюють знання з різних галузей біології та інших фундаментальних природничих наук, основ математики, статистики та інформаційних технологій.

Вміння і навики

Студенти, набувають практичних навичок з методів лабораторних і польових досліджень, з методів спостереження, опису, ідентифікації, аналізу та культивування біологічних об’єктів.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності «Біологія» можуть займатись науковою роботою в різноманітних науково-дослідних інститутах в галузі біології, медицини, фармакології, екології, а також на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів; мають змогу вступити в аспірантуру.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Мікологія та альгологія
 2. Анатомія і морфологія рослин
 3. Ботаніка
 4. Протозоологія
 5. Зоологія безхребетних
 6. Зоологія хордових
 7. Екологія
 8. Фізіологія та біохімія рослин
 9. Анатомія людини
 10. Фізіологія людини і тварин
 11. Загальна цитологія і гістологія
 12. Математичні методи в біології з основами інформатики
 13. Біофізика
 14. Хімія біоорганічна
 15. Біохімія
 16. Молекулярна біологія
 17. Радіобіологія
 18. Біологія індивідуального розвитку
 19. Генетика
 20. Біотехнологія
 21. Мікробіологія
 22. Вірусологія
 23. Імунологія
 24. Основи вищої математики
 25. Неорганічна хімія
 26. Аналітична хімія
 27. Органічна хімія
 28. Фізика
 29. Безпека життєдіяльності
 30. Охорона праці

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Біологія

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Хімія або Математика

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання13204 грн за рікТермін навчання: 4 роки
Заочна форма навчання9244 грн за рікТермін навчання: 4 роки