Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

014

Спеціальність/Спеціалізація

Середня освіта/Біологія

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

30

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Середня освіта», засвоюють знання з різних галузей біології та інших фундаментальних природничих наук, основ математики, статистики та інформаційних технологій.

Вміння і навики

Студенти, набувають практичних навичок з методів лабораторних і польових досліджень, з методів спостереження, опису, ідентифікації, аналізу та культивування біологічних об’єктів, а також методики викладання біології та хімії.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності «Середня освіта» завдяки циклу дисциплін з педагогіки та психології, а також проходженню педагогічної практики у школах мають змогу викладати біологічні дисципліни в освітніх установах різного рівня акредитації.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Мікологія та альгологія
 2. Анатомія і морфологія рослин
 3. Ботаніка
 4. Протозоологія
 5. Зоологія безхребетних
 6. Зоологія хордових
 7. Екологія
 8. Прикладна фітобіологія
 9. Фізіологія та біохімія рослин
 10. Анатомія людини
 11. Фізіологія людини і тварин
 12. Вікова фізіологія
 13. Загальна цитологія і гістологія
 14. Біометрія
 15. Основи біофізики
 16. Біохімія
 17. Генетика
 18. Біотехнологія
 19. Мікробіологія з основами вірусології
 20. Загальна хімія
 21. Неорганічна хімія
 22. Органічна хімія
 23. Фізика
 24. Теорії еволюції
 25. Безпека життєдіяльності
 26. Охорона праці

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Біологія

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Хімія або Математика

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання13206 грн за рікТермін навчання: 4 роки