Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

051

Спеціальність/Спеціалізація

Економіка/Бізнес-статистика та аналітика

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

45

Знання

Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Бізнес-статистика та аналітика», засвоюють знання з різних галузей економіки, статистики, обліку та інших фундаментальних природничих наук, інформаційних технологій.

Вміння і навики

Підготовлені згідно європейських стандартів навчальні програми спеціалізації «Бізнес-статистика і аналітика» забезпечують формування у студентів навиків зі збору та аналізу облікової і статистичної інформації; забезпечення її достовірності, об’єктивності, оперативності та аналітичності; визначення потреб користувачів у статистичній інформації; оцінювання та прогнозування перспектив розвитку бізнесу, фінансового стану суб’єктів бізнесу; роботи з великими масивами даних як на мікро-, так і макроекономічному рівнях.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціалізації «Бізнес-статистика та аналітика» є фахівцями з бізнес-статистики, обліку та аналітики.

Сфери їх можливої  професійної діяльності: економічні та аналітичні служби бізнес-сектору економіки; cоціологічні, маркетингові компанії; органи державної статистики, фіскальної та митної служби; інформаційно-аналітичні та економічні підрозділи органів державного управління та місцевого самоврядування. Випускники спеціалізації «Бізнес-статистика та аналітика» можуть займати посади: фахівець з дослідження ринків (фінансових, товарних та інших); статистик, статистик медичний, статистик у митних, правоохоронних органах; бухгалтер.

Основні дисципліни, що вивчаються

 1. Аналіз господарської діяльності
 2. Автоматизація обліку
 3. Бізнес – математика
 4. Бізнес-планування
 5. Бухгалтерський облік
 6. Гроші та банківництво
 7. Економетрія
 8. Економіка підприємства
 9. Економічна статистика
 10. Економічний аналіз
 11. Інформаційні системи і технології в статистиці та обліку
 12. Макроекономіка
 13. Математика
 14. Математична статистика
 15. Маркетинг
 16. Менеджмент
 17. Міжнародна економіка
 18. Мікроекономіка
 19. Моделювання соціально-економічних процесів
 20. Облік у малому бізнесі
 21. Оптимізаційні методи і моделі
 22. Статистика
 23. Статистика і облік у сільському господарстві
 24. Статистика оподаткування і податкова  звітність
 25. Статистика підприємництва
 26. Статистичне моделювання і прогнозування
 27. Статистичний аналіз  ринку праці
 28. Статистичний аналіз (SPSS)
 29. Статистичний аналіз ринків товарів і послуг
 30. Статистичні методи оцінювання економічного ризику
 31. Теорія статистики
 32. Управлінський облік
 33. Фінанси
 34. Фінансова і банківська статистика

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання8204 грн за рікТермін навчання: 4 роки