Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

102

Спеціальність/Спеціалізація

Хімія

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

120

Знання

Знання про основні закони і теорії хімічної науки; сучасні уявлення про закономірності перебігу хімічних реакцій та їхні термодинамічні аспекти; про будову атома і хімічний зв’язок; про типові процеси хімічної технології; знання про різноманітні методи визначення якісного та кількісного складу речовин; сучасні уявлення про теорію будови, методи одержання і хімічні перетворення органічних сполук та механізми органічних реакцій.

Вміння і навики

Уміння використовувати знання в галузі фундаментальних розділів хімії для дослідження хімічних явищ і процесів; здатність застосовувати класичні і новітні аналітичні методи для одержання інформації про склад і будову речовин і матеріалів; здатність використовувати практичні навички в галузі математики та фізики для дослідження хімічних речовин, явищ і процесів; здатність використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі хімії.

Компетенції і працевлаштування

Випускники можуть працювати в хімічних лабораторіях різноманітних підприємств та установ, займатись науковою роботою в науково-дослідних інститутах в галузі хімії, екології, фармакології (синтез нових лікарських препаратів), на кафедрах вищих навчальних закладів; мають змогу вступити в аспірантуру; завдяки циклу дисциплін з педагогіки та психології випускники спеціальності «Хімія» мають право викладати хімічні дисципліни в освітніх установах різного рівня акредитації.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Неорганічна хімія
 2. Аналітична хімія
 3. Органічна хімія
 4. Фізична хімія
 5. Колоїдна хімія
 6. Хімія високомолекулярних сполук
 7. Хімічна технологія
 8. Фізичні методи дослідження
 9. Кристалохімія
 10. Хімічний контроль об”єктів довкілля
 11. Біоорганічна хімія
 12. Квантова хімія
 13. Хімічна екологія
 14. Вища математика
 15. Фізика
 16. Інформатика і програмування
 17. Педагогіка і психологія

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Хімія

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика або Фізика

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання6803 грн за рікТермін навчання: 4 роки