Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

024

Спеціальність/Спеціалізація

Хореографія

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

40

Знання

Студенти, що навчаються за напрямом «Хореографія», засвоюють знання, які допомагають опанувати методику викладання фахових дисциплін, методику роботи з хореографічним колективом, специфіку режисури заходів у хореографії, отримують знання з історії хореографічного мистецтва, основ анатомії та фізіології людини.

Вміння і навики

Студенти, набувають практичних навичок з методики викладання фахових дисциплін, а саме класичного, народно-сценічного, українського, сучасного, сучасного-бального, історико-побутового танцю, мистецтва балетмейстера.

Компетенції і працевлаштування

Випускники напряму «Хореографія» можуть займатись науковою роботою в різноманітних науково-дослідних інститутах, а також на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів; завдяки циклу дисциплін з педагогіки,психології та проходженню педагогічної практики у школах випускники напряму «Хореографія» мають змогу викладати фахові хореографічні дисципліни у освітніх установах різного рівня акредитації, працювати балетмейстером-постановником, артистом балету та керівником танцювальних колективів.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Теорія та методика викладання класичного танцю
 2. Теорія та методика викладання українського танцю
 3. Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю
 4. Теорія та методика викладання сучасного танцю
 5. Теорія та методика викладання сучасного бального танцю
 6. Теорія та методика викладання історико – побутового танцю
 7. Мистецтво балетмейстера
 8. Імпровізація та контактна імпровізація
 9. Ансамбль
 10. Теп танець
 11. Аналіз балетних вистав та хореографічних форм
 12. Зарубіжний сучасний балет і новітні форми танцю
 13. Методика роботи з хореографічним колективом
 14. Організація та режисура заходів у хореографії
 15. Сценарна майстерність
 16. Хореографічне мистецтво Галичини
 17. Менеджмент культури
 18. Тренаж і партерний тренаж
 19. Історія хореографічного мистецтва
 20. Методика викладання хореографії
 21. Соціальні танці (психологія популярно-молодіжних танців)
 22. Анатомія людини та фізіології рухливої активності

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Творчий конкурс

10.5Вага предметів сертифікату
2130Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України або Географія

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9404 грн за рікТермін навчання: 4 роки