Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

113

Спеціальність/Спеціалізація

Прикладна математика/Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

65

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Прикладна математика», засвоюють знання з математики, математичного та комп’ютерного моделювання, сучасних інформаційних технологій.

Вміння і навики

Студенти набувають практичних навичок з побудови математичних та комп’ютерних моделей практичних задач природознавства, розробки алгоритмів їх розв’язання, створення на їх базі відповідне програмне забезпечення.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності «Прикладна математика» можуть займатись науковою роботою у науково-дослідних інститутах та відповідних кафедрах університетів; працювати розробниками ІТ-проектів на комп’ютерних фірмах.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Алгоритми обчислювальних процесів
 2. Архітектура комп’ютерних систем
 3. Бази даних та інформаційні системи
 4. Вступ до програмування
 5. Дискретна математика
 6. Диференціальні рівняння
 7. Дослідження операцій
 8. Комп’ютерна реалізація алгоритмів розв’язування операторних рівнянь
 9. Лінійні інтегральні рівняння
 10. Математичні моделі в науці і технологіях
 11. Математичні моделі механіки суцільного середовища
 12. Машинна графіка
 13. Об’єктно-орієнтоване програмування
 14. Обчислювальна геометрія
 15. Операційні системи
 16. Прикладне статистичне моделювання
 17. Програмування на Java
 18. Рівняння математичної фізики
 19. Розробка WEB-застосувань
 20. Системи комп’ютерної математики
 21. Теорія ймовірності та математична статистика
 22. Функціональний аналіз
 23. Чисельні методи
 24. Числові методи математичної фізики
 25. 3D-графічні технології
 26. Dot Net технології

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9404 грн за рікТермін навчання: 4 роки