Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

122

Спеціальність/Спеціалізація

Комп’ютерні науки та інформаційні технології/Інформатика

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

90

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, отримують базові і сучасні уявлення про:

− об’єкти та процеси інформатизації, методи збору, аналізу та обробки інформації;

− концепції комп’ютерної реалізації математичних моделей;

− функціонування і проектування комп’ютеризованих систем обробки.

Вміння і навики

Студенти, в процесі навчання набувають здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій для дослідження об’єктів та процесів інформатизації.

Компетенції і працевлаштування

Випускники за спеціальністю “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” здатні використовувати сучасні інформаційні технології та комп’ютерну техніку для побудови та обслуговування інформаційних комп’ютеризованих систем у різних галузях науки і народного господарства. Випускники можуть продовжувати навчання в аспірантурі, займатись науковою роботою в різноманітних науково-дослідних інститутах. Переважна більшість випускників працевлаштовуються в ІТ-компаніях з високим рівнем заробітних плат.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Алгебра та геометрія
 2. Алгоритми і структури даних
 3. Бази даних та інформаційні системи
 4. Видобування даних з використанням штучних нейронних мереж
 5. Геоінформаційні системи
 6. Дискретна математика
 7. Захист інформації
 8. Інтелектуальні інформаційні системи
 9. Інформаційні мережі
 10. Логічне та функціональне програмування
 11. Математична логіка та теорія алгоритмів
 12. Математичні основи криптології
 13. Моделювання динамічних систем
 14. Надійність та ефективність комп’ютерного моделювання
 15. Обчислювальна геометрія і комп’ютерна графіка
 16. Операційні системи та системне програмування
 17. Організація та обробка електронної інформації
 18. Основи психології і педагогіки
 19. Паралельні та розподілені обчислення
 20. Платформи корпоративних інформаційних систем
 21. Програмування мовою Java
 22. Програмування та підтримка веб-застосувань
 23. Проектування систем штучного інтелекту
 24. Розподілені інформаційно-аналітичні системи
 25. Теорія ймовірностей та математична статистика
 26. Теорія інформації та кодування
 27. Функціональний аналіз

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9404 грн за рікТермін навчання: 4 роки