Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

014

Спеціальність/Спеціалізація

Середня освіта/Інформатика

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

20

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю ” Середня освіта (інформатика)”, отримують базові і сучасні уявлення про:

− концепції комп’ютерної реалізації математичних моделей дослідження на основі сучасних підходів і технологій;

− методи програмування, синтаксис і семантику мов програмування, володіння алгоритмічними мовами, вміння використовувати системи розробки програмного забезпечення;

− методи викладання інформатики, володіння практичними прийомами викладання інформатики.

Вміння і навики

Студенти, в процесі навчання набувають здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій для дослідження об’єктів та процесів інформатизації, проведення теоретичних і практичних наукових досліджень, а також оволодівають методами і практичними прийомами викладання інформатики.

Компетенції і працевлаштування

Випускники за спеціальністю ” Середня освіта (інформатика)” здатні використовувати сучасні інформаційні технології та комп’ютерну техніку для побудови та обслуговування інформаційних комп’ютеризованих систем у різних галузях науки і народного господарства. Випускники можуть продовжувати навчання в аспірантурі, займатись науковою роботою на кафедрах вищих навчальних закладів, викладати інформатику в освітніх установах. Переважна більшість випускників працевлаштовуються в ІТ-компаніях.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Алгебра та геометрія
 2. Алгоритми і структури даних
 3. Архітектура обчислювальних систем
 4. Бази даних та інформаційні системи
 5. Вступ до педагогічної професії
 6. Методика викладання інформатики
 7. Інформаційні технології в освіті
 8. Психологія і педагогіка
 9. Дискретна математика
 10. Захист інформації
 11. Інтелектуальні інформаційні системи
 12. Інформаційні мережі
 13. Логічне та функціональне програмування
 14. Математична логіка та теорія алгоритмів
 15. Математичні основи криптології
 16. Методи оптимізації та дослідження операцій
 17. Обчислювальна геометрія і комп’ютерна графіка
 18. Операційні системи та системне програмування
 19. Паралельні та розподілені обчислення
 20. Програмування
 21. Програмування мовою Java
 22. Програмування та підтримка веб-застосувань
 23. Проектування програмних систем
 24. Проектування систем штучного інтелекту
 25. Теорія ймовірностей та математична статистика
 26. Теорія інформації та кодування
 27. Функціональний аналіз
 28. Чисельні методи

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9404 грн за рікТермін навчання: 4 роки