Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

122

Спеціальність/Спеціалізація

Комп’ютерні науки та інформаційні технології/Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

100

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, отримують базові і сучасні уявлення про:

− об’єкти та процеси інформатизації, методи збору, аналізу та обробки інформації;

− математичні моделі об’єктів і процесів інформатизації, методи формального опису систем, застосування математичної логіки, моделювання і системного аналізу до проведення досліджень;

− методи програмування, синтаксис і семантику мов програмування.

Вміння і навики

Студенти, в процесі навчання набувають здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій для дослідження об’єктів та процесів інформатизації, проведення теоретичних і практичних наукових досліджень, а також оволодівають методами і практичними прийомами викладання інформатики.

Компетенції і працевлаштування

Випускники за спеціальністю “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” здатні використовувати сучасні інформаційні технології для побудови та обслуговування інформаційних систем у різних галузях науки і народного господарства, можуть продовжувати навчання в аспірантурі, займатись науковою роботою в різноманітних науково-дослідних інститутах, а також на кафедрах вищих навчальних закладів, працевлаштовуватись в українських та міжнародних ІТ-компаніях з високим рівнем заробітних плат.

Основні дисципліни, що викладаються

Електротехніка та електроніка

 1. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 2. Мікропроцесорна техніка
 3. Теорія алгоритмів
 4. Комп’ютерна графіка
 5. Об’єктно-орієнтоване програмування
 6. Кросплатформне програмування
 7. Організація баз даних та знань
 8. Інтелектуальний аналіз даних
 9. Web-дизайн
 10. Web-технології
 11. Операційні системи
 12. Моделювання систем
 13. Технологія створення програмних продуктів
 14. Технології комп’ютерного проектування
 15. Технології захисту інформації
 16. Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 17. Методи та системи штучного інтелекту
 18. Управління IT-проектами
 19. Фізичні основи оптоелектроніки та інформатики
 20. Телекомунікаційні мікропроцесорні системи
 21. Проектування вбудованих систем на ПЛІС
 22. Методи розпізнавання образів

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9404 грн за рікТермін навчання: 4 роки