Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

055

Спеціальність/Спеціалізація

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії/Країнознавство

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

65

Знання

Знання про країни та регіони як найвагоміші одиниці соціально-політичної організації світу, регіональні об’єднання та союзи держав, отримання кваліфікації для політичного аналізу європейських інтеграційних процесів і транскордонного співробітництва, особливостей та механізмів функціонування Європейського Союзу, економіки та організації міжнародного туризму.

Вміння і навики

Здатність розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі у сфері міжнародних відносин, визначати актуальні тенденції регіонального розвитку, здійснювати прогноз міжнародних взаємодій між державами , міжнародними організаціями та недержавними акторами , що передбачає застосування теорій міжнародних відносин та регіонального розвитку. Виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову.

Компетенції і працевлаштування

Бакалавр з країнознавства може здійснювати професійну діяльність у сфері зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів, у міжнародних та недержавних організаціях, у комерційних структурах та науково-дослідницьких інституціях або продовжити освіту на магістерському рівні.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Основи регіональних досліджень
 2. Країнознавство
 3. Вступ до права ЄС
 4. Теорія міжнародних відносин
 5. ЗовнішняполітикаУкраїни
 6. Міжнародні економічні відносини
 7. Міжнародне публічне право
 8. Основи економічних теорій
 9. Міжнародна інформація
 10. Трансформаційні процеси та демократичний розвиток
 11. Історія геополітичних вчень
 12. Основи міжнародного туризму
 13. Міжнародна інтеграція і глобалізація
 14. Міжетнічні відносини та міграційні процеси
 15. Північна Європа в системі міжнародних відносин
 16. Близький Схід в сучасних геополітичних процесах
 17. Зовнішня політика країн Європи
 18. Проблеми світової цивілізації
 19. Політичний регіоналізм у сучасному світ
 20. Перша іноземна мова
 21. Іноземна мова спеціальності
 22. Друга іноземна мова
 23. ЄС: структура, функції, механізми
 24. Історія європейських інтеграційних процесів
 25. Транскордонне співробітництво в Європі
 26. Політична система ЄС
 27. Зовнішня політика ЄС
 28. Спільні політики ЄС
 29. Національні меншини в країнах ЄС
 30. Політика розширення ЄС
 31. Менеджмент і маркетинг міжнародного туризму
 32. Туристичне країнознавство
 33. Організація туристичних подорожей
 34. Міжнародний готельний бізнес
 35. Основи економіки і організації міжнародної туристичної діяльності
 36. Географія міжнародного туризму

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України або Географія

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання18008 грн за рікТермін навчання: 4 роки