Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

101

Спеціальність/Спеціалізація

Екологія

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

30

Знання

Студенти, навчаючись за спеціальністю «Екологія» засвоюють знання із різних галузей екології та інших фундаментальних природничих наук, у тім числі проблем охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Вміння і навики

Студенти набувають теоретичних знань та практичних навиків в з різноманітних галузей екології, методів лабораторних і польових геоекологічних досліджень; вміння використовувати екологічні знання при оцінці стану різних компонентів довкілля та вирішенні питань захисту навколишнього середовища.

Компетенції і працевлаштування

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у галузі «Екології», проводити польові та лабораторні дослідження. Сфера працевлаштування: науково-дослідні установи і класичні університети; підприємства харчової і переробної промисловості, лісового господарства. Держстандартметрології, санітарно-епідеміологічні станції; органи державного та регіонального управління міста, області, району; комерційні установи.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Біологія
 2. Вступ до фаху
 3. Геологія з основами геоморфології
 4. Ґрунтознавство
 5. Хімія з основами біогеохімії
 6. Загальна екологія і середовищезнавство
 7. Метеорологія та кліматологія
 8. Техноекологія; урбоекологія
 9. Екологічна безпека
 10. Моніторинг довкілля
 11. Заповідна справа
 12. Екологічна експертиза
 13. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
 14. Інформатика і систематологія
 15. Гідрологія
 16. Ландшафтна екологія
 17. Екологія людини
 18. Картографічні методи в екології
 19. Геоекологія України
 20. Водні ресурси та водний кадастр
 21. Земельні ресурси та земельний кадастр
 22. Гідроекологія
 23. Агроекологія
 24. Стандартизація довкілля
 25. Екологічний контроль якості сировини і продукції

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика або Біологія

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9404 грн за рікТермін навчання: 4 роки