Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

101

Спеціальність/Спеціалізація

Екологія

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

30

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Екологія», засвоюють знання з різних галузей екології та інших фундаментальних природничих наук, основ математики, статистики та інформаційних технологій.

Вміння і навики

Студенти, набувають практичних навичок з методів лабораторних і польових досліджень, з методів спостереження, опису, ідентифікації, аналізу та культивування біологічних об’єктів, їх взаємодії між собою та з довкіллям.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності «Екологія» можуть займатись науковою роботою в різноманітних науково-дослідних інститутах в галузі біології та екології, об’єктах природно-заповідного фонду, а також на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів; мають змогу вступити в аспірантуру.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Біологія
 2. Загальна екологія та середовищезнавство
 3. Екологія людини
 4. Заповідна справа
 5. Геологія з основами геоморфології
 6. Грунтознавство
 7. Хімія з основами біогеохімії
 8. Метеорологія та кліматологія
 9. Техноекологія
 10. Урбоекологія
 11. Екологічна безпека
 12. Моніторинг довкілля
 13. Екологічна експертиза
 14. Ландшафтна екологія
 15. Гідрологія
 16. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
 17. Вища математика
 18. Фізика
 19. Інформатика і системологія
 20. Картографічні методи в екології
 21. Методи екологічних досліджень
 22. Мікробіологія
 23. Генетика
 24. Фізіологія та екологія рослин
 25. Фізіологія людини і тварин
 26. Екологія тварин
 27. Екологія грибів з основами фітопатології
 28. Біохімія
 29. Безпека життєдіяльності
 30. Охорона праці

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Біологія

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Хімія або Математика

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9404 грн за рікТермін навчання: 4 роки