Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

072

Спеціальність/Спеціалізація

Фінанси, банківська справа та страхування/Фінанси, митна справа та оподаткування

Форма навчання

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

170/140

Знання

Підготовка бакалаврів за спеціалізацією «Фінанси, митна справа, оподаткування» враховує сучасні тенденції розвитку світової та вітчизняної фінансової науки, орієнтована на підготовку компетентних фахівців, що володіють теоретичними знаннями і практичним умінням їх ефективно застосовувати в процесі формування та використання фінансових ресурсів у різних ланках фінансової системи, а саме: державних фінансових установ, митних органів, господарюючих суб’єктів.

Вміння і навики

Студенти, набувають практичних навичок обґрунтування напрямів вирішення фінансових проблем на рівні держави та суб’єктів господарювання у сферах інвестування, кредитування, оподаткування та страхування діяльності суб’єктів підприємництва.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціалізації «Фінанси, митна справа, оподаткування» є найбільш універсальним та всеохоплюючим базовим напрямом підготовки економістів, який дозволяє в подальшому будувати успішну кар’єру як в рамках фінансового сектору (державних фінансових установ (податкових, митних органів), банків, страхових компаній, інвестиційних компаній), так і функціональних підструктур підприємств промисловості, торгівлі, сфери послуг.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2. Історія України
 3. Історія української культури
 4. Філософія
 5. Політологія
 6. Іноземна мова
 7. Фізвиховання
 8. Політична економія
 9. Мікроекономіка
 10. Макроекономіка
 11. Історія економіки та економічної думки
 12. Математика для економістів
 13. Теорія ймовірності і математична статистика
 14. Оптимізаційні методи та моделі
 15. Економетрія
 16. Інформатика
 17. Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа)
 18. Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі)
 19. Гроші і кредит
 20. Фінанси
 21. Фінанси субєктів господарювання
 22. Бухгалтерський облік
 23. Банківська система
 24. Страхування
 25. Бюджетна система
 26. Податкова система
 27. Вступ до фаху
 28. Теорія та історія фінансової системи
 29. Основи оподаткування
 30. Митна справа
 31. Митне регулювання
 32. Міжнародні фінанси
 33. Фінансовий аналіз
 34. Облік та аналіз державних доходів і зборів
 35. Кошторисне планування у бюджетних установах

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання11805 грн за рікТермін навчання: 4 роки
Заочна форма навчання8264 грн за рікТермін навчання: 4 роки