Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

103

Спеціальність/Спеціалізація

Науки про Землю/Географія

Форма навчання

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

75/50

Знання

Студенти, навчаються за спеціальністю «Науки про Землю, спеціалізацією географія» засвоюють знання з різних галузей географії та інших фундаментальних природничих наук в тому числі геосфер Землі, процесів і явищ що в них відбуваються.

Вміння і навики

Студенти набувають теоретичних знань та практичних навиків з конкретних галузей географії, методів лабораторних і польових досліджень з метою вивчення основних характеристик географічної оболонки Землі, збереження довкілля та забезпечення сталого розвитку суспільства.

Компетенції і працевлаштування

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі «Наук про Землю», демонструвати і проводити польові та лабораторні дослідження і застосовувати моделі при вивченні природних процесів з формування і розвитку геосфер. Сфера працевлаштування випускників спеціальності «Науки про Землю/географія»: Науково-дослідні інститути і класичні університети. Органи державного та регіонального управління міста, району, області. Комерційні установи.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Основи екології
 2. Топографія з основами геодезії
 3. Основи фізичної географії
 4. Історія географії
 5. Інформатика з основами геоінформатики
 6. Геологія загальна та історична
 7. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства
 8. Основи суспільної географії
 9. Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи
 10. Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 11. Метеорологія і кліматологія
 12. Геоморфологія
 13. Картографія
 14. Біогеографія
 15. Загальна гідрологія
 16. Ландшафтознавство
 17. Сучасна географічна освіта і наука
 18. Природно-заповідна справа
 19. Географія населення
 20. Фізична географія материків і океанів
 21. Регіональна економічна і соціальна географія
 22. ГІС в природоохоронній справі
 23. Охорона праці
 24. Фізична географія України
 25. Політична географія
 26. Економічна і соціальна географія України

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України або Математика

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9404 грн за рікТермін навчання: 4 роки
Заочна форма навчання6583 грн за рікТермін навчання: 4 роки