Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

014

Спеціальність/Спеціалізація

Середня освіта/Географія

Форма навчання

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

145/130

Знання

Студенти, навчаються за спеціальністю «Середня освіта, спеціалізацією географія» засвоюють знання з різних галузей географії та інших фундаментальних природничих наук, а також педагогіки і психології середньої освіти, методики навчання географії у загальноосвітньому навчальному закладі.

Вміння і навики

Студенти набувають теоретичних знань та практичних навиків з конкретних галузей географії, методів лабораторних і польових досліджень, сучасних методик та технологій для забезпечення якості навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх закладах.

Компетенції і працевлаштування

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі середньої освіти, що передбачає застосування певних теорій та методів педагогічної та географічної науки. Сфера працевлаштування випускників спеціальності «Середня освіта/географія»: Навчальні заклади системи загальної середньої освіти. Органи державного та регіонального управління міста, району, області.. Комерційні установи в системі освіти.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Основи екології
 2. Топографія з основами геодезії
 3. Основи фізичної географії
 4. Історія географії
 5. Астрономія
 6. Інформатика з основами геоінформатики
 7. Геологія загальна та історична
 8. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства
 9. Основи суспільної географії
 10. Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи
 11. Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 12. Метеорологія і кліматологія
 13. Геоморфологія
 14. Картографія
 15. Біогеографія
 16. Загальна гідрологія
 17. Ландшафтознавство
 18. Психологія
 19. Педагогіка
 20. Географія населення
 21. Фізична географія материків і океанів
 22. Регіональна економічна і соціальна географія
 23. Загальна методика навчання географії
 24. Охорона праці
 25. Фізична географія України
 26. Політична географія
 27. Економічна і соціальна географія України
 28. Ґрунти світу
 29. Еволюційна географія
 30. Методика викладання фізичної географії
 31. Сучасна географічна освіта і наука
 32. Конструктивна географія
 33. Методика викладання економічної і соціальної географії зарубіжних країн
 34. Соціоекологічні проблеми в освіті

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України або Математика

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9404 грн за рікТермін навчання: 4 роки
Заочна форма навчання6583 грн за рікТермін навчання: 4 роки