Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

032

Спеціальність/Спеціалізація

Історія та археологія

Форма навчання

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

125/125

Знання

Студенти, котрі навчаються за спеціальністю “Історія та археологія”, засвоюють знання з різних галузей історичної науки, зокрема, історії України, всесвітньої історії, археології, етнології, історичного краєзнавства, спеціальних галузей історичної науки (джерелознавства, історіографії, спеціальних історичних дисциплін – дипломатики, палеографії, нумізматики, геральдики та ін.), а також філософії, політології, української та іноземних (зокрема, англійської та польської) мов тощо.

Вміння та навики

Студенти набувають практичних умінь і навичок з методики теоретичних (аналізу історичного матеріалу, написання на його основі наукових текстів) і польових (археологічних, етнографічних, історико-краєзнавчих) досліджень, педагогічної діяльності, а також розвивають комунікативні здібності, аналітичне та критичне мислення, вміння робити самостійні висновки на основі історичних фактів.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності “Історія та археологія” мають змогу вступити на дворічну магістерську програму, можуть працювати в різноманітних сферах, зокрема, освітній, науковій (в різноманітних науково-дослідних інститутах та дослідницьких центрах), музейній, туристичній, політичній (зокрема, в якості політичних консультантів та аналітиків), у державних структурах (у т.ч., в архівних установах у структурі органів державного управління) та засобах масової інформації.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Вступ до історії;
 2. Спеціальні історичні дисципліни;
 3. Основи музеології та архівознавства;
 4. Основи джерелознавства;
 5. Українська історіографія;
 6. Світова історіографія;
 7. Історичне краєзнавство;
 8. Загальна етнологія;
 9. Етнологія України;
 10. Культурна антропологія;
 11. Основи археології;
 12. Історія стародавніх цивілізацій;
 13. Історія античних цивілізацій;
 14. Історія середніх віків V–XI ст.;
 15. Історія середніх віків XІI–XV ст.;
 16. Давня історія України;
 17. Історія України пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу;
 18. Історія України XVII–ХVIII ст.;
 19. Історія України кінця ХVІІІ – ХІХ ст.;
 20. Історія України ХХ–ХХІ ст.;
 21. Історія Центрально-Східної Європи в давні часи та середньовіччя;
 22. Історія Центрально-Східної Європи в новий час;
 23. Історія Центрально-Східної Європи в новітній час;
 24. Історія Західної Європи і Північної Америки кінця XV – початку ХІХ ст.;
 25. Історія Західної Європи і Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст.;
 26. Історія Західної Європи та Америки ХХ–ХХІ ст.
 27. Історія країн Сходу ХХ – початку ХХІ ст.
 28. Археологічно-краєзнавча практика
 29. Музейно-архівна практика
 30. Історико-краєзнавча практика
 31. Педагогічна практика

 

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9404 грн за рікТермін навчання: 4 роки
Заочна форма навчання6583 грн за рікТермін навчання: 4 роки