Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

014

Спеціальність/Спеціалізація

Середня освіта/Історія

Форма навчання

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

150/125

Знання

Студенти, котрі навчаються за спеціальністю “Середня освіта” (спеціалізація “Історія”), засвоюють методики викладання історії у школі, здобувають поглиблені знання з педагогіки, історії (з наголосом на предметах, необхідних для розвитку історичної свідомості учнів – історії України, всесвітній історії, народознавстві, історичному краєзнавстві), філософії, політології, української та іноземних (зокрема, англійської та польської) мов.

Вміння і навики

Студенти набувають практичних навичок із здійснення педагогічної діяльності, зокрема, організації навчального процесу в школі, методики теоретичних (аналізу історичного матеріалу, написання на його основі наукових текстів) і польових (етнографічних, історико-краєзнавчих) досліджень, а також розвивають комунікативні здібності, уміння знаходити оптимальні засоби педагогічної взаємодії з різними категоріями учнів.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності “Середня освіта” мають змогу вступити в магістратуру, можуть працювати в різноманітних сферах, зокрема, освітній, науковій (в різноманітних науково-дослідних інститутах та дослідницьких центрах), музейній, туристичній, політичній (зокрема, в якості політичних консультантів та аналітиків), у державних структурах (у т.ч., в архівних установах у структурі органів державного управління) та засобах масової інформації.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Вступ до історії та педагогічної професії
 2. Педагогіка
 3. Психологія
 4. Ораторське мистецтво
 5. Особливості викладання дисциплін гуманітарного блоку в середній школі
 6. Медіація в школі: практика застосування світових тенденцій
 7. Дидактика історії
 8. Візуалізація історії в школі
 9. Спеціальні історичні дисципліни
 10. Основи музеології та архівознавства
 11. Історія права України
 12. Основи джерелознавства
 13. Історичне краєзнавство
 14. Етнологія України
 15. Основи археології
 16. Історія стародавніх цивілізацій
 17. Історія античних цивілізацій
 18. Історія середніх віків V–ХІ ст.
 19. Історія середніх віків ХІІ–XV ст.
 20. Давня історія України
 21. Історія України пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу
 22. Історія України XVII–ХVIII ст.
 23. Історія України кінця ХVІІІ – ХІХ ст.
 24. Історія України ХХ-ХХІ ст.
 25. Історія Центрально-Східної Європи в давні часи та середньовіччя
 26. Історія Центрально-Східної Європи в новий час
 27. Історія Центрально-Східної Європи в новітній час
 28. Історія Західної Європи і Північної Америки кінця XV – початку ХІХ ст.
 29. Історія Західної Європи і Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст.
 30. Історія Західної Європи та Америки ХХ-ХХІ ст.
 31. Історія країн Сходу нового та новітнього часу
 32. Педагогічна практика
 33. Історико-краєзнавча практика
 34. Музейно-архівна практика

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9404 грн за рікТермін навчання: 4 роки
Заочна форма навчання6583 грн за рікТермін навчання: 4 роки