Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

056

Спеціальність/Спеціалізація

Міжнародні економічні відносини

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

100

Знання

Здобуття знань з економіки світогосподарських зв’язків з її закономірностями формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної економічної діяльності, міжнародного поділу праці та інституціонального механізму регулювання.

Вміння і навики

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні завдання у сфері міжнародних відносин та міжнародних економічних відносин, у сфері професійної діяльності, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків. Вміння виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики.

Компетенції і працевлаштування

Бакалавр з міжнародних економічних відносин здатний виконувати професійні види робіт й обіймати посади в органах державної влади, в організаціях та бізнес-структурах різних видів діяльності та форм власності згідно з Національною рамкою кваліфікацій , а також посади викладача в закладах середньої та професійної освіти. Він також може продовжувати навчання на освітньому рівні магістр.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Країнознавство
 2. Міжнародне публічне право
 3. Теорія міжнародних відносин
 4. Менеджмент і маркетинг
 5. Зовнішня політика України
 6. Основи наукових досліджень
 7. Міжнародний маркетинг
 8. Теорія ймовірності і математична статистика
 9. Міжнародні економічні відносини
 10. Вступ до права ЄС
 11. Основи економічних теорій
 12. Макроекономіка
 13. Мікроекономіка
 14. Міжнародна інформація
 15. Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України
 16. Перша іноземна мова
 17. Іноземна мова спеціальності
 18. Друга іноземна мова
 19. Теорія і практика перекладу
 20. Вступ до спеціальності “Міжнародні економічні відносини”
 21. Математика для економістів
 22. Світова економіка
 23. Міжнародний менеджмент
 24. Міжнародні фінанси
 25. Економетрика
 26. Міжнародний економічний аналіз
 27. Основи аудиту
 28. Інформатика
 29. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності

 

 

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України або Математика

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання18008 грн за рікТермін навчання: 4 роки