Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

082

Спеціальність/Спеціалізація

Міжнародне право

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

80

Знання

Студенти, що навчаються за напрямом «Міжнародне право», засвоюють знання з різних галузей міжнародного публічного права, включаючи відповідні знання з порівняльного цивільного права, міжнародного приватного права, вчаться виявляти в подіях і фактах міжнародного життя тенденції та закономірності, формулювати їх та визначати пов’язані з ними майбутні можливі ризики.

Вміння і навики

Студенти набувають навичок щодо збирання, обробки і впорядкування інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, прогнозування та висновків; формулювання концептуальних схем вирішення міжнародно-правових і національно-правових проблем; виконання професійного усного та письмового перекладу з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики.

Компетенції і працевлаштування

Юридичний аналіз та юридична кваліфікація явищ міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм. Бакалаври міжнародного права можуть займати наступні посади: секретар адміністративних органів, судовий секретар, виконавець та розпорядник; помічник керівника організації/установи; референт, помічник адвоката, політика, нотаріуса, помічник судді, аташе, віце-консул, дипломатичний агент та ін. Бакалавр міжнародного права може продовжити освіту на магістерському рівні.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Країнознавство
 2. Міжнародне публічне право
 3. Теорія міжнародних відносин
 4. Правничі системи сучасності
 5. Зовнішня політика України
 6. Міжнародне приватне право
 7. Міжнародно-правові мехаізми з захисту прав людини
 8. Порівняльне кримінальне право
 9. Міжнародні економічні відносини
 10. Вступ до права ЄС
 11. Основи економічних теорій
 12. Римське право
 13. Основи наукових досліджень
 14. Міжнародна інформація
 15. Порівняльне конституційне право
 16. Перша іноземна мова
 17. Іноземна мова спеціальності
 18. Друга іноземна мова
 19. Теорія і практика перекладу
 20. Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 21. Вступ до спеціальності “Міжнародне право”
 22. Теорія держави і права
 23. Зобов’язальне право
 24. Право власності
 25. Дипломатичне і консульське право
 26. Судові системи і порівняльне судове право
 27. Порівняльне цивільне право
 28. Міжнародне економічне право
 29. Латинська мова
 30. Порівняльне адміністративне право
 31. Історія міжнародного права
 32. Порівняльний цивільний процес

 

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України або Географія

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання20009 грн за рікТермін навчання: 4 роки