Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

055

Спеціальність/Спеціалізація

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії/Міжнародні відносини

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

120

Знання

Знанння теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, міжнародних комунікацій, розвитку міжнародних регіонів; отримання кваліфікації для політичного аналізу міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а також для ефективної роботи в сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва.

Вміння і навики

Здатність розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики, здійснювати аналіз міжнародних взаємодій між державами, міжнародними організаціями та недержавними акторами, що передбачає застосування теорій міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій. Виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову.

Компетенції і працевлаштування

Бакалавр з міжнародних відносин може здійснювати професійну діяльність в сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин, та обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів, в міжнародних та недержавних організаціях, у комерційних структурах та науково-дослідницьких інституціях або продовжити освіту на магістерському рівні.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Країнознавство
 2. Міжнародне публічне право
 3. Теорія міжнародних відносин
 4. Міжнародні відносини і світова політика
 5. Зовнішня політика України
 6. Європейські інтеграційні процеси
 7. Зовнішня політика Росії та країн пострадянського простору
 8. Дипломатичний протокол і етикет, дипломатичне листування
 9. Міжнародні економічні відносини
 10. Вступ до права ЄС
 11. Основи економічних теорій
 12. Дипломатична і консульська служба
 13. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
 14. Міжнародна інформація
 15. Конфліктологія і теорія переговорів
 16. Перша іноземна мова
 17. Іноземна мова спеціальності
 18. Друга іноземна мова
 19. Теорія і практика перекладу
 20. Вступ до спеціальності “Міжнародні відносини”
 21. Історія міжнародних відносин
 22. Міжнародна безпека
 23. Зовнішня політика країн Азії, Африки, Океанії і Австралії
 24. Зовнішня політика країн Європи
 25. Зовнішня політика США, Канади та країн Пд. Америки
 26. Міжнародні організації
 27. Європейський Союз в міжнародних відносинах
 28. Інформатика
 29. Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України або Географія

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання18008 грн за рікТермін навчання: 4 роки