Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

081

Спеціальність/Спеціалізація

Право

Форма навчання

денна/заочна

Освітній рівень

Молодший спеціаліст

Ліцензійний обсяг

125/100

Знання

Студенти, що навчаються за напрямом «Право» отримують ґрунтовні знання з сучасного законодавства та вміння тлумачити і правильно застосовувати закони, відстоювати законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб.

Вміння і навики

Метою вивчення дисциплін галузі знань «Право» студентами Правничого коледжу є формування у них належного рівня правової культури фахівця, на основі засвоєння правових знань, умінь і навичок з навчальних дисциплін та можливості їх практичного застосування.

Компетенції і працевлаштування

Випускники Правничого коледжу після завершення навчання можуть продовжити навчання на третьому курсі юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та мають перспективи працевлаштування на таких посадах: працівників органів юстиції, державних реєстраторів прав на нерухоме майно, державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державних виконавців, працівників пенітенціарної служби, арбітражних керуючих, тощо.

Основні дисципліни, що викладаються

  1. Адміністративне право України
  2. Конституційне право зарубіжних країн
  3. Конституційне право України
  4. Кримінальне право України
  5. Сімейне право України
  6. Судові та інші правоохоронні органи
  7. Теорія права та держави
  8. Трудове право України
  9. Цивільне право України

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.45Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України

10.45Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання8845 грн за рікТермін навчання: 2 роки
Заочна форма навчання4423 грн за рікТермін навчання: 2 роки