Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

014

Спеціальність/Спеціалізація

Середня освіта/Математика

Форма навчання

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

40/60

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю “Математика”, засвоюють знання з різних галузей математики та інших фундаментальних дисциплін: основ інформаційних технологій і програмування, актуарної (страхової) математики, математичної економіки.

Вміння і навики

Студенти набувають навичок з математичних методів у природничих та соціальних науках, моделюванню фізичних процесів та фінансових моделей ринків.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності “Математика” – це фахівці математики широкого профілю, які користуються чималим попитом на ринку праці. Випускники цієї спеціальності набувають знань з конкурентноспроможним поєднанням сучасної математичної підготовки; мають змогу вступати в аспірантуру; завдяки циклу дисциплін з педагогіки та психології, а також проходження педагогічної практики у школах, мають змогу викладати математичні дисципліни та інформатику у освітніх установах різного рівня акредитації.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Аналітична геометрія
 2. Диференціальна геометрія і топологія
 3. Математичний аналіз
 4. Теорія міри та інтеграла
 5. Функціональний аналіз
 6. Диференціальні рівняння
 7. Рівняння в частинних похідних
 8. Теорія ймовірностей і випадкових процесів
 9. Комплексний аналіз
 10. Математична статистика
 11. Алгебра і теорія чисел
 12. Дискретна математика
 13. Лінійна алгебра

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання6803 грн за рікТермін навчання: 4 роки
Заочна форма навчання4762 грн за рікТермін навчання: 4 роки