Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

113

Спеціальність/Спеціалізація

Прикладна математика/Механіка

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

60

Знання

Студенти, що навчаються за напрямом «Прикладна математика / механіка», засвоюють знання з механіки, математики, математичного та комп’ютерного моделювання, сучасних інформаційних технологій.

Вміння і навики

Студенти набувають практичних навичок з розробки математичних та комп’ютерних моделей механіки деформівного твердого тіла, розробки алгоритмів їх розв’язання, створення на їх базі прикладних програм.

Компетенції і працевлаштування

Випускники, напряму «Прикладна математика / механіка» можуть займатись науковою роботою в науково-дослідних інститутах в галузі механіки, фізики та прикладної математики, а також на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Математичний аналіз
 2. Алгебра та геометрія
 3. Основи дискретної математики
 4. Інформатика і програмування
 5. Алгоритми обчислювальних процесів
 6. Теоретична механіка
 7. Опір матеріалів
 8. Тензорний аналіз
 9. Механіка суцільного середовища
 10. Диференціальні рівняння
 11. Рівняння математичної фізики
 12. Функціональний аналіз
 13. Теорія ймовірностей та математична статистика
 14. Методи обчислень
 15. Матеріалознавство
 16. Біомеханіка
 17. Біоматеріали
 18. Механіка деформівного твердого тіла
 19. Теорія пружності і пластичності
 20. Комп’ютерна механіка композитів
 21. Пакети прикладних програм
 22. Основи механіки руйнування
 23. Фізико-хімічна механіка матеріалів
 24. Математичне моделювання механічних процесів і систем

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання6803 грн за рікТермін навчання: 4 роки