Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

033

Спеціальність/Спеціалізація

Філософія

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

60

Знання

Студенти, що навчаються за напрямом «Філософія», засвоюють знання з основ гуманітарних та соціально-економічних наук; дисциплін природничо-наукового циклу та галузей професійно-практичної підготовки.

Вміння і навики

Студенти підготовані до педагогічної, науково-дослідної, культурно-освітньої та громадської діяльності. Вони можуть здійснювати науковий аналіз актуальних світоглядних проблем та формувати оптимальні гуманістичні моделі для їх вирішення.

Компетенції і працевлаштування

Випускники, напряму «Філософія» мають можливість навчатися в аспірантурі для подальших занять науковою роботою в науково-дослідних інститутах чи на профілюючих кафедрах вищих навчальних закладів або ж для викладання в освітніх закладах І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації. Також випускники-філософи є компетентними для праці у закладах культури, у суспільних та громадських організаціях, чи в засобах масової інформації.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Антропологія
 2. Герменевтика
 3. Гносеологія, епістемологія і праксеологія
 4. Діалектика
 5. Естетика
 6. Етика
 7. Загальна семіотика
 8. Історія світової та вітчизняної філософії Логіка Метафізика
 9. Методика викладання філософії
 10. Онтологія
 11. Основні напрямки філософії фемінізму
 12. Позанаукові форми знання
 13. Постмодерністичні тенденції у філосоії і культурі
 14. Проблеми гендерної філософії
 15. Семіотика пам’яті
 16. Соціологія
 17. Соціальна філософія
 18. Сучасна філософія і методологія науки
 19. Сучасні проблеми аксіології
 20. Феноменологія
 21. Філософія громадянського суспільства
 22. Філософія історії
 23. Філософія культури
 24. Філософія міста
 25. Філософія релігії
 26. Філософія свободи
 27. Філософське джерелознавство
 28. Філософська пропедевтика
 29. Філософські засади сталого розвитку
 30. Філософські проблеми природознавства

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9404 грн за рікТермін навчання: 4 роки