Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

012

Спеціальність/Спеціалізація

Дошкільна освіта

Форма навчання

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

75/50

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Дошкільна освіта», отримують знання про закономірності розвитку дошкільної освіти та педагогічної науки в галузі виховання і навчання дітей дошкільного віку; мають знати методологію, теорію, систему, структуру і зміст методик викладання дисциплін дошкільної освіти, психолого-фізіологічні особливості та інноваційні технології педагогічного супроводу дошкільників.

Вміння і навики

Студенти навчаються застосовувати на практиці основні психолого-педагогічні закономірності, педагогічні принципи, навички професійної компетенції; самонавчатися та продовжувати професійний розвиток; вчаться взаємодіяти з іншими людьми, працювати в педагогічному колективі та організовувати діяльність у дошкільному навчальному закладі.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності «Дошкільна освіта» можуть працювати вихователем дошкільного навчального закладу, вихователем дітей дошкільного віку в ДНЗ інтернатного типу, в дитячому санаторії, в центрах розвитку дитини; займати посаду вихователя-методиста дошкільного навчального закладу; завдяки циклу дисциплін зі спеціалізації мають змогу керувати гуртком англійської мови в ДНЗ і займати посаду вихователя логопедичних груп.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2. Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання
 3. Основи медичних знань та педіатрія
 4. Анатомія, фізіологія та патологія дітей з основами валеології
 5. Психологія загальна
 6. Психологія дитяча
 7. Вступ до спеціальності
 8. Педагогіка загальна
 9. Педагогіка дошкільна
 10. Основи природознавства з методикою
 11. Дошкільна лінгводидактика
 12. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
 13. Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти
 14. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
 15. Теорія та методика музичного виховання
 16. Дитяча література
 17. Художня праця та основи дизайну
 18. Малювання, ліплення
 19. Практичний курс англійської мови
 20. Методика навчання англійської мови в ДНЗ
 21. Основи корекційної педагогіки
 22. Музикотерапія з практикумом та логопедична ритміка
 23. Асистування в інклюзивному середовищі

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Біологія

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова або Історія України

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9404 грн за рікТермін навчання: 4 роки
Заочна форма навчання6583 грн за рікТермін навчання: 4 роки