Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

013

Спеціальність/Спеціалізація

Початкова освіта

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Молодший спеціаліст

Ліцензійний обсяг

75

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю “Початкова освіта” обізнані з основними розділами гуманітарних, психолого-педагогічних наук; знають історію педагогіки, загальну педагогіку, психологію та фахові методики початкової освіти; знають основні закономірності психічного розвитку і пізнавальної діяльності дитини; володіють методами, змістом та формами педагогічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку.

Вміння і навики

Студенти володіють сучасними фаховими методиками навчання дітей початкової школи; вміють ефективно забезпечити проведення кваліфікованих досліджень у галузі педагогіки, психології та діагностики дітей молодшого шкільного віку; можуть використовувати інноваційні технології у навчальному процесі початкової школи;вміють використовувати різноманітні форми і методи навчального та виховного впливу у роботі з батьками.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності “Початкова освіта” можуть вступити на відповідні кафедри вищих навчальних закладів; завдяки циклу дисциплін професійної підготовки, а також проходженню педагогічної практики, мають змогу працювати вчителями початкових класів; вихователями групи продовженого дня.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Українська мова та іноземна мови за професіним спрямуванням
 2. Інформаційно – комунікаційні технології навчання, технічні засоби навчання
 3. Основи початкового курсу інформатики з елементами програмування
 4. Охорона праці
 5. Безпека життєдіяльності
 6. Основи екології
 7. Основи медичних знань
 8. Анатомія, фізіологія дітей шкільного віку
 9. Основи валеології
 10. Основи початкового курсу математики
 11. Основи початкового курсу природознавства
 12. Сучасна польська мова з практикумом
 13. Психологія(загальна, вікова, педагогічна)
 14. Педагогіка; основи корекційної педагогіки(дефектологія)
 15. Основи педагогічної майстерності
 16. Дитяча література з основами культури і техніки мовлення
 17. Методики навчання української, полької, іноземної мов, математики, природознавства, навчання інформатики
 18. Методики навчання предметів “Я у світі” та “Основ здоров’я”
 19. Теорія та методика фізичного виховання
 20. Методика трудового навчання з практикумом
 21. Образотворче мистецтво з методикою навчання
 22. Музичне виховання з методикою навчання
 23. Основи ритміки і хореографії з методикою
 24. Каліграфія(графіка письма)
 25. Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.45Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України

10.45Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання6704 грн за рікТермін навчання: 2 роки