Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

053

Спеціальність/Спеціалізація

Психологія

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

90

Знання

Студенти, що навчаються за напрямом «Психологія» засвоюють знання з різних галузей психології та інших фундаментальних гуманітарних та природничих наук, основи математики, статистики.

Вміння і навики

Студенти набувають практичних умінь та навичок з методів психологічної діагностики, психологічного консультування та психологічної корекції клієнтів різного віку та особливостей, проведення індивідуальної та групової роботи.

Компетенції і працевлаштування

Бакалавр психології підготовлений до навчання в магістратурі та професійної діяльності у гуманітарній сфері, його робота полягає у реалізації психодіагностичних, психокорекційних та консультативних функцій. Випусканики напряму «Психологія» можуть працювати у дошкільних та середніх освітніх закладах, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, закладах охорони здоров’я, спорту, соціальної реабілітації, на підприємствах та в організаціях виробничої та невиробничої сфери, у громадських організаціях. Бакалавр може обіймати посаду помічника психолога (консультанта) в закладах освіти, охорони здоров’я, підприємствах та організаціях, що займаються виробництвом та реалізацією послуг, в органах державного управління, консультативних фірмах, спортивних, виховних та реабілітаційних організаціях.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Дефектологія
 2. Диференційна психологія
 3. Експериментальна психологія
 4. Загальна психологія
 5. Загальні розлади розвитку: проблеми психологічної допомоги
 6. Інженерна психологія
 7. Історія психології
 8. Клінічна психологія
 9. Медична психологія
 10. Медіа-психологія
 11. Мотивація поведінки та навчання
 12. Нейропсихологія
 13. Основи психологічної практики (практична психологія)
 14. Методика викладання психології
 15. Основи психотерапії
 16. Основи сексології
 17. Патопсихологія
 18. Педагогічна психологія
 19. Педагогічна психологія
 20. Політична психологія
 21. Практикум з загальної психології
 22. Профорієнтація та профдобір
 23. Психодіагностика
 24. Психокорекція
 25. Психологічна готовність дитини до школи
 26. Психологічний інструментарій клінічного психолога
 27. Психологічний супровід батьків дітей з особливими потребами
 28. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації
 29. Психологічні експрес-діагностичні технології в системі управління персоналом
 30. Психологічні основи роботи з обдарованими дітьми
 31. Психологія агресивності
 32. Психологія бізнесу
 33. Психологія впливу
 34. Психологія конфлікту
 35. Психологія праці
 36. Психологія прийняття рішення
 37. Психологія сім’ї
 38. Психологія управління
 39. Психофізіологія
 40. Робота шкільного психолога з батьками
 41. Соціальна психологія
 42. Управління персоналом
 43. Філософія психології
 44. Функції та специфіка роботи психолога в клініці
 45. Юридична психологія

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Біологія

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова або Математика

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання13206 грн за рікТермін навчання: 4 роки