Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

074

Спеціальність/Спеціалізація

Публічне управління та адміністрування

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

50

Знання

Студенти, що навчаються за напрямом «Публічне управління та адміністрування», засвоюють знання міждисциплінарні, професійні за предметними областями, з узагальненим об’єктом діяльності – первинний рівень управління в організаціях (установах) публічного сектору, що передбачає набуття предметно-спеціальних компетентностей для забезпечення подальшого особистісного розвитку та стратегічного розвитку суспільства, громади.

Вміння і навики

Студенти набувають у процесі навчання концептуальні знання про особливості професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень у публічному секторі. Вчаться критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні професійної діяльності набувають практичних навиків управляти комплексними діями або проектами, відповідати за прийняті рішення у непередбачуваних умовах, визначати особливості та оцінювати впливи макросередовища на функціонування держави.

Компетенції і працевлаштування

Випускники напряму «Публічне управління і адміністрування» мають можливість працевлаштуватись у центральні органи виконавчої влади, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, державні і муніципальні установи, інституції громадянського суспільства, громадські об’єднання, некомерційні організації, міжнародні неурядові організації, міждержавні органи та структури, науково-освітні та науково-дослідні установи.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2. Історія України
 3. Історія української культури
 4. Філософія
 5. Політологія
 6. Іноземна мова
 7. Фізвиховання
 8. Політична економія
 9. Мікроекономіка
 10. Макроекономіка
 11. Історія економіки та економічної думки
 12. Математика для економістів
 13. Теорія ймовірності і математична статистика
 14. Оптимізаційні методи та моделі
 15. Економетрія
 16. Інформатика
 17. Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа)
 18. Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі)
 19. Фінанси, гроші і кредит
 20. Бухгалтерський облік
 21. Публічна служба, публічні засади адміністративної діяльності
 22. Фінансовий моніторинг та розвиток регіону
 23. Менеджмент державних установ і організацій
 24. Адміністративний менеджмент
 25. Державна і муніципальна служба
 26. Основи самоменеджменту та лідерства
 27. Вступ до фаху
 28. Теорія та історія управління
 29. Управління державними та місцевими фінансами
 30. Бюджетна система
 31. Публічне врядування
 32. Аудит і оцінювання управлінської діяльності
 33. Фінансова система
 34. Стратегічне управління у публічній сфері
 35. Публічне управління соціальним розвитком

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання10705 грн за рікТермін навчання: 4 роки