Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

231

Спеціальність/Спеціалізація

Соціальна робота/Соціальна педагогіка

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Молодший спеціаліст

Ліцензійний обсяг

30

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю “Соціальна робота”, засвоюють знання з основ загальної та соціальної педагогіки, різних галузей психології та фундаментальних дисциплін; мають базові уявлення про: теорії, правила та норми спілкування, основи психодіагностики і психологічної корекції та особливості їх застосування у соціально – педагогічній діяльності; знають зміст, форми, методи соціально – педагогічної роботи з дітьми та молоддю, які потребують допомоги.

Вміння і навики

Вміють встановлювати межі соціально – педагогічної допомоги різним категоріям населення, вміють планувати, організовувати, проводити індивідуальні та групові консультативні, профілактичні, корекційні та реабілітаційні заходи; проводити культурно – оздоровчу роботу в дитячих таборах.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності “Соціальна робота” можуть вступити на відповідні кафедри вищих навчальних закладів; завдяки циклу дисциплін професійної підготовки, а також проходженню педагогічної практики випускники мають змогу працювати у загальноосвітніх школах, дошкільних навчальних закладах, школах-інтернатах, навчально-реабілітаційних центрах.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Українська мова за професіним спрямуванням
 2. Основи комп’ютерної техніки
 3. Основи екології
 4. Фізіологія вищої нервової діяльності
 5. Вікова фізіологія, валеологія
 6. Анатомія, фізіологія та гігієна
 7. Основи медичних знань
 8. Безпека життєдіяльності
 9. Загальна психологія
 10. Вікова та педагогічна психологія
 11. Педагогіка
 12. Соціальна педагогіка
 13. Вступ до спеціальності
 14. Етнопедагогіка
 15. Технологія роботи соціального гувернера
 16. Основи соціально – правового захисту особистості
 17. Людина в сучасному соціумі
 18. Методика соціально – педагогічної роботи
 19. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України
 20. Дозвіллєва діяльність
 21. Основи сценарної роботи соціального педагога
 22. Теорія та історія соціального виховання
 23. Етика соціально – педагогічної діяльності
 24. Основи красномовства
 25. Педагогіка сімейного виховання
 26. Основи корекційної педагогіки та інклюзивного навчання
 27. Психолого – педагогічні засади міжособистісного спілкування
 28. Основи психодіагностики і психокорекції
 29. Менеджмент соціально – педагогічної роботи
 30. Методика телефонного консультування
 31. Соціально – педагогічна профілактика девіантної поведінки
 32. Патопсихологія

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.45Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Біологія

10.45Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання6707 грн за рікТермін навчання: 2 роки