Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

231

Спеціальність/Спеціалізація

Соціальна робота/Соціальна педагогіка

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

50

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Соціальна робота», засвоюють знання з теорії та практики соціальної роботи, фундаментальних наук про людину, серед яких: педагогіка (загальна, соціальна, спеціальна, гендерна), психологія (загальна, вікова, педагогічна, соціальна, гендерна, спеціальна), соціологія та інших суспільствознавчих наук й інформаційних технологій.

Вміння і навики

Студенти мають сформовані уміння та навички розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері професійної діяльності з соціальної роботи, оцінювати соціально-політичні процеси, пов’язані з соціальним розвитком держави; використовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології для вирішення завдань професійної діяльності, орієнтуватися на подальшу фахову самоосвіту.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності «Соціальна робота» можуть працювати в закладах (установах, організаціях) державного управління, соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури, правоохоронній сфері та сфері національної безпеки, громадських організаціях тощо; продовжувати навчання у ВНЗ для здобуття освітнього рівня «магістр».

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Вступ до спеціальності
 2. Ґенеза соціальної роботи
 3. Теорія соціальної роботи
 4. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг
 5. Технології соціальної роботи в Україні та світі
 6. Деонтологія соціальної роботи
 7. Менеджмент соціальної роботи
 8. Недержавний сектор у соціальній сфері
 9. Інноваційні моделі надання соціальних послуг
 10. Соціологія
 11. Соціальна політика
 12. Основи соціально-правового захисту особистості
 13. Технології соціального проектування
 14. Основи медіа грамотності
 15. Технології організації та проведення соціально-просвітницького тренінгу
 16. Загальна та соціальна педагогіка
 17. Методи соціального виховання та профілактика девіантної поведінки
 18. Соціалізація особистості
 19. Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти
 20. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля
 21. Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями
 22. Психологія загальна, вікова та соціальна
 23. Психологія особистості
 24. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу
 25. Конфліктологія
 26. Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування
 27. Тренінг з формування батьківської компетентності
 28. Формування лідерських якостей особистості
 29. Тренінг комунікативності та особистісного зростання
 30. Гендерна педагогіка
 31. Спеціальна педагогіка
 32. Спеціалізовані служби у соціальній сфері

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Біологія

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова або Історія України

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9404 грн за рікТермін навчання: 4 роки