Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

035

Спеціальність/Спеціалізація

Філологія/Іспанська мова та література

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

20

Знання

Студенти, що навчаються за напрямом «Філологія», засвоюють знання з різних галузей філології та інших гуманітарних наук, світової та національної літератури, методики викладання іноземних мов.

Вміння і навики

Студенти набувають поглиблені знання у практиці іншомовного спілкування, перекладі, науковому аналізі мовленнєвої взаємодії, розвивають та вдосконалюють навички з основної та другої іноземної мови, користуються широкою теоретичною базою мовознавчих дисциплін для використання потрібної інформації у власних наукових дослідженнях.

Компетенції і працевлаштування

Випускники факультету іноземних мов працюють в освітній сфері, наукових установах, туристично-екскурсійних центрах, іноземних представництвах в Україні, державних та комерційних структурах.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Безпека життєдіяльності
 2. Вступ до літературознавства
 3. Вступ до мовознавства
 4. Вступ до філології
 5. Історія світової літератури
 6. Історія України
 7. Латинська мова
 8. Основна мова
 9. Друга іноземна мова
 10. Основи інформатики
 11. Фізичне виховання
 12. Сучасна українська література
 13. Вступ до спеціальності
 14. Лінгвокраїнознавство
 15. Основи екології
 16. Українська мова (за проф.спрямуванням)
 17. Філософія
 18. Етика і естетика
 19. Історія європейського мистецтва
 20. Історія української культури
 21. Лексикологія
 22. Політологія
 23. Феномен масової культури
 24. Історія мови
 25. Лексикологія другої іноземної мови
 26. Основи медичних знань
 27. Національні література
 28. Стилістика
 29. Теорфонетика
 30. Основи економічної теорії
 31. Фразеологія
 32. Християнство в Україні: Історія та сучасність
 33. Ділова іноземна мова
 34. Основи наукових досліджень
 35. Психологія
 36. Риторика
 37. Соціологія
 38. Теорія і практика освіти
 39. Українські франкомовні літературні контакти ХХ ст.
 40. Країнознавство
 41. Методика викладання іноземної мови
 42. Педагогіка
 43. Основи охорони праці
 44. Теорграматика
 45. Теорія і практика перекладу
 46. Фізичне виховання
 47. Розвиток натуралістичного роману у франкомовній літературі
 48. Основи права
 49. Основи теорії мовної комунікації
 50. Переклад науково-технічних текстів
 51. Методика Вищої школи
 52. Інтеркультурні аспекти до вивчення іноземної мови
 53. Педагогічна практика

 

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України або Географія

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання13206 грн за рікТермін навчання: 4 роки