Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

016

Спеціальність/Спеціалізація

Спеціальна освіта

Форма навчання

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

75/25

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Спеціальна освіта», засвоюють знання з різних галузей загальної та спеціальної педагогіки, загальної та спеціальної психології, медицини.

Вміння і навики

Студенти набувають практичних навичок з логопедії, корекційної психопедагогіки, спеціальної психології (діагностика, психоконсультування, психотренінги, психокорекція).

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціальності «Спеціальна освіта» можуть займати посаду логопеда в загальноосвітніх закладах, спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, реабілітаційних центрах; посаду психолога (спеціального), вчителя-дефектолога спеціальних навчальних закладів, реабілітаційних центрів, психолого-медико-педагогічних консультацій; посаду асистента вчителя загальноосвітнього закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Логопедія з практикумом
 2. Основи логопедичного та зондового масажу
 3. Ігри в логопедичній роботі
 4. Психокорекційна педагогіка з історією
 5. Спеціальна педагогіка з історією
 6. Корекційна андрагогіка
 7. Риторика та культура мовлення спеціального педагога
 8. Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення
 9. Основи медіаграмотності спеціального педагога
 10. Гігієна дітей та підлітків у спеціальних закладах освіти
 11. Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія
 12. Психолінгвістика
 13. Невропатологія з неврологічними основами логопедії
 14. Соціальна логопсихологія
 15. Основи психотренінгу та психоконсультування осіб із тяжкими порушеннями мовлення
 16. Основи психокорекції та психотерапії осіб із психофізичними порушеннями
 17. Логоритміка з методикою
 18. Арт-терапія в освіті та соціальній сфері
 19. Теорія і методика виховання дітей із порушеннями мовлення
 20. Спеціальна методика дошкільного виховання
 21. Спеціальні методики навчання мови, розвитку мовлення та каліграфії
 22. Основи теорії та методики виховної роботи в спеціальних закладах
 23. Диференційоване навчання та стандартизоване оцінювання в інклюзивному просторі.

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Біологія

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова або Історія України

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9404 грн за рікТермін навчання: 4 роки
Заочна форма навчання6583 грн за рікТермін навчання: 4 роки