Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

112

Спеціальність/Спеціалізація

Статистика

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

60

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Статистика», засвоюють знання з різних галузей статистики, математики та інших фундаментальних природничих наук та сучасної економіки. Аналізують і будують математичні та статистичні моделі, досліджують їх засобами комп’ютерної техніки. Знають основи страхової та фінансової математики.

Вміння і навики

Студенти, вміють використовувати професійно-профільовані знання, уміння, навички в галузі фундаментальних розділів математики та статистики для аналізу, створення та дослідження математичних моделей, формулювання та доведення гіпотетичних тверджень, складання комп’ютерних програм. Вміють робити економічні, статистичні, страхові розрахунки та прогнози, планувати управлінські рішення, виконувати функції аналітичної підтримки складних проектів, науковий пошук та розрахунки оптимальних заходів.

Компетенції і працевлаштування

Випускники, спеціальності «Статистика» можуть займатись науковою роботою в різноманітних науково-дослідних інститутах в галузі математики, теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів, статистики, а також на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів; мають можливість продовжити навчання закордоном.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Блок фахових дисциплін
 2. Фінансова математика
 3. Актуарна математика
 4. Основи актуарних розрахунків в страхуванні
 5. Фінансовий аналіз
 6. Дискретна математика
 7. Методи економічних обчислень
 8. Статистичні основи теорії надійності
 9. Теорія вибору та прийняття рішень
 10. Математика страхування
 11. Фінансові обрахунки засобами електронних таблиць
 12. Математика фондового ринку
 13. Теорія випадкових процесів
 14. Математична економіка
 15. Математична статистика Загально математичний блок
 16. Функціональний аналіз
 17. Рівняння математичної фізики
 18. Математичний аналіз
 19. Комплексний аналіз
 20. Теорія ймовірностей
 21. Інформатика і програмування
 22. Диференціальні рівняння
 23. Алгебра
 24. Алгебра і теорія чисел
 25. Аналітична геометрія 1інійна алгебра
 26. Наближені методи в статистиці
 27. Методи обчислень
 28. Варіаційне числення
 29. Статистичні методи у фінансах
 30. Інформаційні технології та системи

 

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання7804 грн за рікТермін навчання: 4 роки