Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

124

Спеціальність/Спеціалізація

Системний аналіз

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

65

Знання

Студенти, які навчаються за напрямом «Системний аналіз», засвоюють знання з різних галузей системних наук та кібернетики, а також інших фундаментальних природничих наук.

Вміння і навики

Студенти набувають практичних навиків з проведення комплексного аналізу складних систем різної природи та характеру.

Компетенції і працевлаштування

Випускники, напряму «Системний аналіз» можуть проводити наукову роботі в різноманітних науково-дослідницьких інститутах, працювати у сфері ІТ-технологій, а також у інших установах, де необхідними є знання з інформатики та комп’ютерної техніки.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Математичний аналіз
 2. Функціональний аналіз
 3. Дискретна математика
 4. Алгебра та геометрія
 5. Диференціальні рівняння
 6. Числові методи
 7. Програмування
 8. Системне програмування
 9. Програмне забезпечення
 10. Об’єктно-орієнтоване проектування та реалізація інформаційних систем
 11. Програмування мовою JAVA
 12. Програмування мовою Python
 13. Програмування на ВЕБ
 14. Основи інформаційних технологій
 15. Алгоритми обчислювальних процесів
 16. Архітектура комп’ютерних систем
 17. Бази даних та інформаційні системи
 18. Клієнт-серверні технології обробки даних
 19. Комп’ютерна графіка
 20. Системи захисту інформації
 21. Дослідження операцій
 22. Інтелектуальний аналіз даних
 23. Інформаційні технології в системному аналізі
 24. Теорія надійності
 25. Теорія ймовірності та математична статистика
 26. Прикладна статистика
 27. Випадкові процеси

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Фізика або Іноземна мова

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9404 грн за рікТермін навчання: 4 роки