Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

035

Спеціальність/Спеціалізація

Філологія/Переклад (німецька мова)

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

40

Знання

Студенти, що навчаються за програмою підготовки бакалавра спеціалізації «Переклад (німецько-український)», засвоюють знання з різних галузей перекладознавства, філології та інших фундаментальних гуманітарних наук, основи педагогіки, методики навчання іноземної мови і теоретичні основи другої іноземної мови.

Вміння і навики

Студенти, набувають практичних навичок вільно, впевнено і правильно володіти основною іноземною мовою на рівні С1 у професійних, наукових та інших цілях; визначати основні жанри і типи перекладу, розуміти і правильно обирати стратегію усного і письмового перекладу для досягнення необхідного рівня еквівалентності, перекладати тексти з урахуванням жанрово-стилістичної домінанти та типу тексту; ефективно застосовувати методи та прийоми викладання іноземної мови.

Компетенції і працевлаштування

Випускники бакалаврату спеціалізації «Переклад (німецько-український)» можуть надавати послуги перекладу у різних галузях народного господарства, науки, культури; завдяки циклу дисциплін з педагогіки та психології, а також проходженню педагогічної практики у школах випускники цієї спеціалізації підготовлені до роботи в галузі дошкільної, початкової, загальної середньої та професійно-технічної освіти і здатні виконувати професійну роботу асистента, вчителя, викладача-стажиста, вихователя.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Вступ до спеціальності
 2. Динаміка розвитку перекладацьких принципів в історичному аспекті
 3. Друга іноземна мова
 4. Зіставна фразеологія
 5. Історія мови
 6. Історія світової літератури
 7. Контрастивна граматика
 8. Критика перекладу
 9. Латинська мова
 10. Лексикологія
 11. Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови
 12. Методика навчання іноземної мови
 13. Основи анотування та реферування
 14. Основи лексикографії
 15. Основи науково-технічного перекладу
 16. Основи письмового перекладу
 17. Перша іноземна мова
 18. Практика перекладу з першої іноземної мови
 19. Риторика
 20. Соціолінгвістика
 21. Стилістика
 22. Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство)
 23. Теорія перекладу

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України або Географія

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання13206 грн за рікТермін навчання: 4 роки