Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

035

Спеціальність/Спеціалізація

Філологія/Українська мова та література

Форма навчання

денна/заочна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

155/150

Знання

Студенти, що навчаються за напрямом «Філологія (українська мова та література)» засвоюють знання з різних галузей українського мовознавства, літературознавства та інших фундаментальних гуманітарних наук, основ інформаційних технологій.

Вміння і навики

Студенти набувають практичних навиків з методів теоретичних та польових досліджень, методів викладання української мови та літератури у загальноосвітніх закладах.

Компетенції і працевлаштування

Випускники напряму «Філологія (українська мова та література)» можуть займатися науковими дослідженнями у галузі мовознавства, літературознавства, фольклористики.

Бакалавр філології завдяки циклу дисциплін з педагогіки та психології, а також проходженню педагогічної практики у школах у професійній діяльності орієнтований на викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних училищах, коледжах.

Також бакалавр філології може займатися науково-дослідною роботою в наукових інститутах, архівах, рукописних відділах та відділах стародруків бібліотек у межах своїх компетенцій.

Випускник може займати посаду:

 • вчителя української мови та літератури в середній загальноосвітній школі, гімназії, ліцеї та професійно-технічному училищі, коледжі;
 • молодшого спеціаліста, референта, помічника керівника підрозділу в наукових інституціях, архівах, бібліотеках;
 • молодшого наукового співробітника та лаборанта у науково-дослідних інститутах гуманітарного профілю;
 • лаборанта у вищих навчальних закладах.

Основні дисципліни, що викладаються:

 1. Історія світової літератури
 2. Вступ до мовознавства
 3. Вступ до літературознавства
 4. Історія української літературної мови
 5. Історична граматика української мови
 6. Діалектологія
 7. Сучасна українська літературна мова
 8. Історія української літератури
 9. Українська усна народна словесність
 10. Методика викладання української мови
 11. Методика викладання української літератури
 12. Культура української мови
 13. Старослов’янська мова
 14. Психологія
 15. Педагогіка
 16. Латинська мова
 17. Історія української фольклористики
 18. Народознавство

 

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10.4Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Іноземна мова

10.25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України або Географія

10.2Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0.1
Вага бала за особливі успіхи – 0.05

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання9404 грн за рікТермін навчання: 4 роки
Заочна форма навчання6583 грн за рікТермін навчання: 4 роки